Opět po roce se sešli zástupci oddílů Tatranu Litovel na Valné hromadě


Opět po roce se sešli zástupci oddílů Tatranu Litovel na Valné hromadě
Řádná Valná hromada byla letos sezvána na středu 5.6.2019, 17:00 do malého sálu hotelu Záložna v Litovli. Delegáti jednotlivých oddílů projednali připravený program a odhlasovali několik usnesení.

V úvodu všechny delegáty a hosty přivítal předseda TJ Kamil Axmann, který také společně s tajemníkem TJ Ladislavem Sléhou schůzi předsedal. Delegáti nejprve odsouhlasili připraven program beze změn, následně zvolili mandátovou a návrhovou komisi a zapisovatele a ověřovatele zápisu.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


Dle zprávy mandátové komise bylo na schůzi účastno 63/66 pozvaných delegátů. Následně tajemník TJ Ladislav Sléha přednesl zprávu o finančním hospodařením za rok 2018 a schůze schválila hospodářky výsledek roku 2018.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


V dalších bodech přednesla paní Ivana Šišmová zprávu Kontrolní komise TJ a schůze schválila rozpočet TJ na rok 2019 včetně přenesení pravomoci rozdělování společných dotací mezi oddíly na Radu předsedů.

Kamil Axmann také představil studii na výstavbu kuželny v areálu fotbalového hřiště na Pavlínce a Valná hromada schválila přidělení finančních prostředků na tuto studii a přenesení pravomoci schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci na Radu předsedů.

Jitka Rampasová podala informaci o nutnosti opravy elektroinstalace v chalupách TJ v Petříkově a Valná hromada schválila financování opravy.

V dalších příspěvcích podali zástupci jednotlivých oddílů zprávy o činnosti za uplynulý rok nebo sezónu. Poté vystoupil se svým příspěvkem také host schůze - místostarosta města Litovle - Lubomír Broza. V následné diskuzi se debatovalo především o výstavbě nové sportovní haly na Sokolovně.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


V samotném závěru potom schůze schválila text usnesení a předseda TJ Kamil Axmann s přáním mnoha sportovních úspěch a hezkého léta schůzi ukončil.
9.6.2019 | admin | Přečteno: 640x

Komentáře ke článku

Partneři: