V pozici předsedy TJ Tatran Litovel Davida Baroně vystřídal Kamil Axmann


V pozici předsedy TJ Tatran Litovel Davida Baroně vystřídal Kamil Axmann
Po deseti letech došlo koncem ledna 2018 ke změně na nejvyšší pozici v TJ Tatran Litovel. Tu nově zastává Kamil Axmann, dosavadní místopředseda a předseda oddílu kuželek. Místopředsedou byl zvolen Ing. Alexandr Kučera, předseda oddílu kopané. Dosavadní předseda TJ David Baroň, dřívější předseda a nyní člen horolezeckého oddílu, za deset let práce pro TJ i při zastupování sportovců v orgánech Města odvedl velký kus práce a za to mu patří velké poděkování. Více se dozvíte uvnitř článku.

Dosavadnímu i novému předsedovi jsme položili tři otázky, aby nám ze svého pohledu přiblížili dění v TJ Tatran za uplynulé období, v současnosti i vyhlídky do budoucna.

Obrázek
David Baroň při vedení Valné hromady TJ v roce 2017. Foto: Radovan Šimek.


Co Vás vedlo k uvolnění pozice předsedy TJ Tatranu Litovel? Jaké je vaše další pracovní a zájmové vytížení?
David Baroň: Bylo to výhradně moje rozhodnutí a zvažoval jsem tento krok delší čas. Hlavním důvodem byla délka mého působení jako předsedy v TJ. Myslím, že jsem vyčerpal své možnosti ve smyslu, co nového přinést TJ a také myslím, že i nová tvář na pozici předsedy, může být oživením, jak uvnitř TJ, tak i směrem k veřejnosti. Také jsem zastupoval po dvě volební období sportovce, a to nejen z TJ Tatran, v zastupitelstvu i Radě města Litovel. Chci se teď více věnovat své celoživotní zálibě, tedy horolezectví a dalším aktivitám v horách. A po pracovní stránce jsem i tak dost vytížen. Tedy nebudu kandidovat ani v nadcházejícím období do komunálních voleb za SNK OSL, které je úzce spjato s TJ Tatran Litovel.  A tak i tady bych s předstihem rád dal příležitost někomu novému, s novými nápady a nadšením, jaké jsem měl já před léty.

Jak dlouho jste TJ vedl? Za jakých okolností jste TJ přebíral? Jak se za tu dobu změnilo sportovní prostředí v Litovli?
David Baroň: V čele TJ jsem byl téměř deset let a právě v roce 2008 jsme se vrátili k dřívějšímu modelu vedení TJ, tedy předseda, jako neuvolněná a také neplacená osoba, která zastřešuje celou TJ spolu s radou předsedů a tajemník TJ, jako profesionál zajišťující chod jednotlivých oddílů a celé TJ. Tehdy jsme si řekli, že se po roce budeme na pozici předsedy střídat, ale nikdy k tomu nedošlo, až teď tedy mým rozhodnutím. Vnímám Litovel jako město s velkou sportovní historií i současností a litovelské sportovce, jako schopné se prosadit na republikové, evropské, ale i světové úrovni. Určitě se změnily podmínky pro sport, zlepšilo se sportovní zázemí a vybavení oddílů. A mám za to, že konečně i finanční zajištění oddílů je na lepší úrovni, než dřív. Ale k ideálu to má samozřejmě daleko.

Přibližte prosím čtenářům, co se za dobu vašeho předsednictví povedlo a kde ještě zbývá nenaplněný potenciál.
David Baroň: Jsem rád, že jsem mohl být u toho a trochu nápomocen věcem, které zlepšily podmínky pro sport v Litovli. Například, celková rekonstrukce fotbalových šaten a nový závlahový systém na obou fotbalových hřištích, zásadní rekonstrukce venkovního házenkářského hřiště a šaten na Sokolovně. Podařily se prosadit i další projekty na zkvalitnění sportovního vyžití, jako třeba teď v současnosti probíhající přípravy na vybudování tenisového areálu na Komárově. A protože se všechny zmíněné věcí dějí většinou na majetku města, z jeho částečného finančního zajištění a rozhodnutím Rady a Zastupitelstva, tak považuji za úspěch, že se podařilo věci prosadit a přesvědčit o potřebě takových kroků. Za nezdar považuji, že se nepodařila výstavba nové kuželny, i když jsme byli opravdu velmi blízko. Stálo obrovské úsilí, nejen myšlenku prosadit, ale také to stálo moře času a konečně i peněz na projektování, které zaplatila TJ ze svého. Osobně jsem měl na začátku mého předsedování také velmi zásadní myšlenku, stmelit všechny oddíly v rámci TJ, tak aby bylo jasně vidět, že oddíly táhnou za jeden provaz, s výsledkem ale úplně spokojen nejsem, chce to asi ještě delší čas. Přeju novému předsedovi hodně sil, nadšení, odhodlání, a trpělivosti. Litovelský sport si to rozhodně zaslouží.

Obrázek
Kamil Axmann (vpravo) s místostarostou Litovle Viktorem Kohoutem při zahájení aktuálně probíhající výstavy k 70 letům kuželek v Litovli. Foto: litovel.eu.


Kdo Vás nominoval a proč jste rozhodl přijmout kandidaturu na pozici předsedy TJ Tatranu Litovel?
Kamil Axmann: Poslední asi 2 roky jsme působil v pozici místopředsedy. Jednomyslně mě navrhly všechny oddíly, takže jsem kandidaturu přijal a předsedy oddílů jsem byl zvolen. I když nemám takové zkušenosti v jednání s vedením Města, jako měl předchozí předseda David Baroň, tak se budu snažit pracovat pro Tatran alespoň tak, jak to činil David.

Zhodnoťte prosím z Vašeho pohledu činnost TJ – jednotlivých oddílů.
Kamil Axmann: Z mého pohledu je vidět, že TATRAN LITOVEL jako celek je veden na jedničku, jak po stránce získávání dotací z Olomouckého kraje, MŠMT, krajských svazů a finanční podpory z Města Litovle, tak po stránce vedení účetnictví. Nedovedu si představit, jak by to šlo dělat ještě lépe. A co se týče jednotlivých oddílů, tak kdyby nebylo pár zapálených lidí, kteří se starají a vedou ten svůj konkrétní oddíl, tak už by asi TATRAN ani neexistoval. Za to jim všem patří velká úcta.

Co zajímavého nebo klíčové čeká TJ v blízké budoucnosti?
Kamil Axmann: Určitě největší úspěch do následujících let bude, pokud se nám podaří ve spolupráci s městem rozšířit kapacitu sportovišť, myšleno výstavbou nové tréninkové haly, která by určitě velmi pomohla rozšířit tréninkové možnosti pro všechny oddíly a jak víme, čím se více trénuje, tak je šance k dosažení ještě větších sportovních úspěchů. Kritická situace je v oddílu kuželek, ten aktuálně nemá ve městě vlastní sportoviště  (kuželna na Modré hvězdě byla uzavřena, pzn. red.) a je v plánu vybudování nové kuželny - ať již spojené s novou sportovní halou nebo využitím některé nepoužívané budovy ve městě. Vše ukáže čas a samozřejmě bude vše otázkou peněz.
21.2.2018 | admin | Přečteno: 1436x

Komentáře ke článku

Partneři: