Proběhla výroční Valná hromada TJ Tatran Litovel, z.s.


Proběhla výroční Valná hromada TJ Tatran Litovel, z.s.
Ve středu 21. června 2017 se sešli v přátelské atmosféře zástupci všech 12 oddílu TJ Tatran Litovel na výroční Valné hromadě. Jako hosté se zúčastnili také nejvyšší zástupci Města Litovle.

V úvodu přivítal přítomné předseda Rady předsedů David Baroň. Poté si valní hromada zvolila své orgány - předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele, mandátovou a návrhovou komisi.

V následujícím bodu vystoupili hosté. Starosta města Ing. Zdeněk Potužák poděkoval všem členům TJ za jejich činnost v oblasti sportu a pochválil členy TJ za uspořádání mnoha a mnoha akcí pro mládež, přičemž zmínil např. obnovený šachový turnaj O stříbrnou věž Města Litovle, nebo velký fotbalový kvalifikační turnaj mládeže.


Obrázek
Starosta města Litovel Ing. Zdeněk Potužák. Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


Přítomné delegáty pozdravil také místostarosta Viktor Kohout, který se zmínil mimo jiné i investičních akcích do sportovišť v Litovli, např. rozšíření tenisových kurtů na Komárově, nebo projekt přípravy nové tréninkové sportovní haly s kuželnou.

David Baroň pak oběma hostům jménem TJ Tatran Litovel poděkoval za dlouholetou podporu sportu v Litovli.

V dalším bodu programu pak předsedkyně Kontrolní komise Ivana Šišmová přednesla zprávu o činnosti a tajemník TJ Ing. Ladislav Sléha přednesl zprávu o finančním hospodaření za rok 2016 a následně Valná hromada odsouhlasila hospodářský výsledek za rok 2016.

Následovalo přednesení a odsouhlasení rozpočtu TJ Tatran Litovel, který byl již dříve odsouhlasen Radou předsedů a prodiskutován v oddílech.


Obrázek
Valná hromada TJ Tatran Litovel v malém sále Záložny. Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


V dalším bodu programu přednesli postupně zástupci všech oddílů zprávu o činnosti svého oddílu za uplynulý rok. Tyto zprávy budeme postupně také zveřejňovat zde na webových stránkách.
  • Zpráva o činnosti oddílu házené
  • Zpráva o činnosti oddílu kopané
  • Zpráva o činnosti oddílu volejbalu
  • Zpráva o činnosti oddílu florbalu
  • Zpráva o činnosti oddílu kuželek
  • Zpráva o činnosti oddílu šachu
  • Zpráva o činnosti oddílu lyžování
  • Zpráva o činnosti oddílu turistiky
  • Zpráva o činnosti oddílu horolezců
  • Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
  • Zpráva o činnosti oddílu tenisu
  • Zpráva o činnosti oddílu malé kopané

Z následní diskuze již nevzešla žádná témata k projednání na tomto fóru, takže následovalo tradiční odsouhlasení usnesení VH a předsedající David Baroň popřál všem přítomným mnoho úspěchů v jejich činnosti a příjemné léto.
28.6.2017 | admin | Přečteno: 1475x

Komentáře ke článku

Partneři: