Historie


Již v roce 1874 vznikla v Litovli Sokolská jednota. V roce 1924 založili fotbalisté svůj klub pod názvem SK Litovel. Postupně se přidal lední a pozemní hokej a házená. Během druhé světové války, kdy byl Sokol zakázán, všechny oddíly přešly pod SK Litovel.

Po osvobození byla činnost Sokola opět obnovena. Po všesokolském sletu v červnu 1948, který vyzněl protistranicky, se schylovalo k celostátní reorganizaci tělovýchovy. Rok 1953 definitivně přinesl zánik litovelského Sokola, když byly tělovýchovné jednoty přičleněny k výrobním závodům a vznikl tak TJ Tatran Litovel.

V té době vznik v Litovli i TJ Slovan a Rudá Hvězda. Název Sokol byl vyhrazen jen pro vesnické jednoty. V roce 1956 pak reorganizace pokračovala a Slovan byl začleněn do Tatranu.