Opět po roce se sešli zástupci oddílů Tatranu Litovel na Valné hromadě
Řádná Valná hromada byla letos sezvána na středu 5.6.2019, 17:00 do malého sálu hotelu Záložna v Litovli. Delegáti jednotlivých oddílů projednali připravený program a odhlasovali několik usnesení.

V úvodu všechny delegáty a hosty přivítal předseda TJ Kamil Axmann, který také společně s tajemníkem TJ Ladislavem Sléhou schůzi předsedal. Delegáti nejprve odsouhlasili připraven program beze změn, následně zvolili mandátovou a návrhovou komisi a zapisovatele a ověřovatele zápisu.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


Dle zprávy mandátové komise bylo na schůzi účastno 63/66 pozvaných delegátů. Následně tajemník TJ Ladislav Sléha přednesl zprávu o finančním hospodařením za rok 2018 a schůze schválila hospodářky výsledek roku 2018.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


V dalších bodech přednesla paní Ivana Šišmová zprávu Kontrolní komise TJ a schůze schválila rozpočet TJ na rok 2019 včetně přenesení pravomoci rozdělování společných dotací mezi oddíly na Radu předsedů.

Kamil Axmann také představil studii na výstavbu kuželny v areálu fotbalového hřiště na Pavlínce a Valná hromada schválila přidělení finančních prostředků na tuto studii a přenesení pravomoci schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci na Radu předsedů.

Jitka Rampasová podala informaci o nutnosti opravy elektroinstalace v chalupách TJ v Petříkově a Valná hromada schválila financování opravy.

V dalších příspěvcích podali zástupci jednotlivých oddílů zprávy o činnosti za uplynulý rok nebo sezónu. Poté vystoupil se svým příspěvkem také host schůze - místostarosta města Litovle - Lubomír Broza. V následné diskuzi se debatovalo především o výstavbě nové sportovní haly na Sokolovně.


Obrázek
Foto: Radovan Šimek. Více foto ve fotogalerii.


V samotném závěru potom schůze schválila text usnesení a předseda TJ Kamil Axmann s přáním mnoha sportovních úspěch a hezkého léta schůzi ukončil.
9.6.2019 | admin | Přečteno: 267x

Komentáře ke článku